Browsing: Reči na slovo E

Reči na slovo E
0

Evoluirati

Šta znači reč evoluirati? Drugi izraz za reč evoluirati jeste razvijati se. Avima je poznata…

Reči na slovo E
0

Eklatantan

Šta je eklatantan? Eklatantan je onaj koji isijava, koji je sjajan, svetao, blistav i istaknut.…

Reči na slovo E
0

Elongacija

Šta je elongacija? Elogancija je latinska reč koja označava produžavanje, rastezanje, razvlačenje, udaljenje i udaljavanje,…

Reči na slovo E
0

Ekstraprofit

Šta je ekstraprofit? Ekstraprofit je posebna zarada, odnosno višak zarade koji se ostvari iznad prosečnog…

Reči na slovo E
0

Eksudat

Šta je eksudat? Izliv tečnosti iz kapilara, koja se obično dešava kod upala naziva se…

Reči na slovo E
0

Elektronika

Šta je elektronika? Deo fizike koji se bavi proučavanjem kretanja elektrona u praznom prolazu naziva…

Reči na slovo E
0

Elektricitet

Šta je elektricitet? Kretanje sitnih čestica atoma (elektrona), koje su negativno naelektrisani naziva se elektricitet.…

Reči na slovo E
0

Enzimi

Šta su enzimi? Enzimi su neophodne materije za odvijanje bilo kojih metaboličkih procesa u ćeliji…

Reči na slovo E
0

Ekumenizam

Šta je ekumenizam? Ekumenizam predstavlja pojam koji se koristi da označi ujedinjenje hrišćanskih crkava. Iako…

Reči na slovo E
0

Etnografija

Šta je etnografija? Nauka koja se bavi proučavanjem i opisivanjem obrazca ponašanja naroda, specifičnih kultura…

1 2 3 4 5 6 14