Browsing: Reči na slovo Đ

Reči na slovo Đ
0

Đetić

Šta je to đetić? Koje je pravo značenje navedenog pojma? Đetić je naziv za momka,…

Reči na slovo Đ
0

Đugum

Đugum, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Đugum…

Reči na slovo Đ
0

Đurđevdan

Šta je đurđevdan? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Đurđevdan je hrišćanski i narodni praznik kojim…

Reči na slovo Đ
0

Đuture

Šta je to đuture? Koje značenje ima navedeni pojam? Đuture je izraz koji se koristi…

Reči na slovo Đ
0

Đakonija

Šta su đakonije? Koje je pravo značenje ovog pojma? Đakonija je služba đakona. U prenesenom…

Reči na slovo Đ
0

Đeram

Šta je đeram? Da li ste upoznati sa značenjem navedenog pojma? Naprava za vađenje vode…

Reči na slovo Đ
0

Đuvegija

Šta je đuvegija? Momak za ženibu naziva se đuvegija. Pojam đuvegija ranije se dosta koristio…

Reči na slovo Đ
0

Đevđir

Šta je đevđir? Kuhinjska posuda sa rupičastim dnom koja služi za ceđenje naziva se đevđir.…

Reči na slovo Đ
1

Đene-đene

Šta znači đene-đene? Đene-đene je izraz koji znači isto što i pola-pola. Pojam đene-đene karakterističan…

1 2