Browsing: Reči na slovo E

Reči na slovo E
0

Etabliran

Šta znači reč etabliran? Etabliran nije čest pridev u srpskom jeziku. Ipak, ponekad ćete i…

Reči na slovo E
0

Epifora

Šta znači reč epifora? Epifora je reč grčkog porekla i u retorici i u poetici…

Reči na slovo E
0

Elokventan

„Kako je on elokventan! Svaka mu čast!“. Tu osobinu uvek prati divljenje, zar ne?! Elokventna…

Reči na slovo E
0

Ekvilibrijum

Šta znači reč ekvilibrijum? Ekvilibrijum je reč latinskog porekla koja označava ravnotežu. Kod živih bića…

Reči na slovo E
0

Eufemizam

Ponekad možemo čuti reč eufemizam. Znamo li šta predstavlja? Evo njenog značenja: Eufemizam vodi poreklo…

1 12 13 14