Browsing: Reči od F do Š

Reči na slovo Dž
0

Dženaza

Šta je dženaza? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Islamski verski obred u kojem se vrši…

Reči na slovo Dž
1

Džiber

Džiber, šta je to zapravo? Koje je pravo značenje navedenog pojma? Džiber je pojam koji…

Reči na slovo H
0

Holesterol

Šta je holesterol? Da li ste upoznati sa pravim značenjem navedenog pojma? Holesterol je najrasprostranjeniji…

Reči na slovo F
0

Faktura

Faktura, šta je to? Šta znači faktura, a šta znači fakturisati? Poslovni dokument kojim je…

Reči na slovo Č
0

Čergar

Čergar, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Čergar je naziv za onog…

Reči na slovo H
0

Hegemonija

Hegemonija, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Hegemonija predstavlja prevlast jedne nacije,…

Reči na slovo F
0

Fratar

Fratar, šta je to zapravo? Koje značenje ima navedeni pojam? Fratar je naziv za redovnika,…

1 2 3 17