Browsing: Reči na slovo E

Reči na slovo E
0

Ektopija

Šta je ektopija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Promena položaja jednog organa kada taj organ…

Reči na slovo E
0

Eksplikacija

Šta je eksplikacija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Objašnjenje dato u detaljima sa svim potrebnim…

Reči na slovo E
0

Epigeneza

Šta je epigeneza? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Shvatanje po kome se razvoj organskog sveta…

Reči na slovo E
0

Erudicija

Šta je erudicija? Šta znači kada kažemo odlikuje erudicijom? Erudicija predstavlja načitanost, učenost, visoka obrazovanst.…

Reči na slovo E
0

Ekspresija

Šta je ekspresija? Koje značenje ima ovaj pojam, a koje pojam ekspresivan? Ekspresija se definiše…

Reči na slovo E
0

Epigenija

Šta je epigenija? Koje značenje ima i kada se upotrebljava ovaj pojam? Rečna dolina koja…

Reči na slovo E
0

Ekavica

Šta je ekavica? Šta znači kada kažemo da određena osoba ima ekavski izgovor? Ekavica ili…

Reči na slovo E
0

Enantem

Šta je enantem? Na kakvu vrstu kožnog poremećaja ukazuje enantem? Pojam enantem ili enantema označava…

Reči na slovo E
0

Estetizam

Šta znači pojam estetizam? Estetizam je stanovište koje podrazumeva jednostrano shvatanje života, isključivo po estetskim…

1 2 3 4 14