Browsing: Reči na slovo Ž

Reči na slovo Ž
0

Žandar

Šta je žandar? Koje značenje ima ovaj pojam, a koje pojam žandar?  Žandar je naziv…

Reči na slovo Ž
0

Žetva

Žetva, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Proces…

Reči na slovo Ž
0

Žagor

Šta je žagor? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Žagor je pojam…

Reči na slovo Ž
0

Žargon

Šta je žargon? Specifična vrsta reči koja pripada jednoj grupi, sredini ili neformalnoj skupini naziva…

Reči na slovo Ž
0

Žleb

Šta je to žleb? Krovni slivnik za kišnicu ili jednostavnije oluk naziva se još i…

Reči na slovo Ž
0

Žigolo

Žigolo je reč francuskog porekla i označava mlađeg muškarca koji uglavnom živi od ljubavnih veza…