Browsing: Reči na slovo E

Reči na slovo E
0

Evazija

Šta je evazija? Da li znate tačno značenje navedenog pojma? Evazija je izbegavanje plaćanja poreza.…

Reči na slovo E
0

Epidemija

Šta je epidemija? Koje značenje ima pojam epidemija, a koje termin epidemiolog? Naglo pojavljivanje i…

Reči na slovo E
0

Eskivirati

Šta znači glagol eskivirati? Koje značenje ima pojam eskivirati? Eskivirati znači – izbeći nekog ili…

Reči na slovo E
0

Emprizam

Šta je empirizam? Šta tačno znači ovaj pojam, a koje značenje ima pojam empirist? Pravac…

Reči na slovo E
0

Efemeris

Šta je efemeris? Saznajte tačno značenje pojma efemeris. Oznaka koja se koristi u bibliotekarstvu za…

Reči na slovo E
0

Egal

Šta znači reč egal? Odakle potiče taj pojam? Značenje reči egal odnosi se na jednakost…

Reči na slovo E
0

Eminencija

Šta je eminencija? Kakav društveni i politički položaj označava pojam eminencija? Eminencija je titula koju…

Reči na slovo E
0

Ekstrapolacija

Šta je ekstrapolacija? U kakvoj je vezi pojam ekstrapolacija sa rezultatima zaključivanja? Ekstrapolacija je korišćenje…

Reči na slovo E
0

Embriologija

 Šta je embriologija? Znate li tačno značenje i definiciju ovog pojma? Embriologija je grana biologije…

Reči na slovo E
0

Ekosistem

Koje je značenje pojma ekosistem? Šta znači kada čujemo da je neki ekosistem ugrožen ili…

1 2 3 4 5 14