Elektronika

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je elektronika?

Deo fizike koji se bavi proučavanjem kretanja elektrona u praznom prolazu naziva se elektronika.

Sigurno ste do sada bili u prilici da čujete za pojam elektonika, a da li znate koje je njeno značenje?

Nova grana fizike koja u modernom doba dobija sve veću ulogu jeste elektronika. Iako je nastala tek u 20-om veku kao naučna disciplina, veoma brzo se razvila i postala jedna od najznačajnih nauka savremenog sveta.

Etimologija nas uči da termin elektronika potiče iz engleskog jezika, odnosno ovaj naziv potekao je od imena američkog časopisa “Electronics”.

U svom najopštijem značenju, elektronika se definiše kao deo fizike koji se bavi proučavanjem kretanja elektrona i drugih nosioca naelektrisanja kroz slobodan prostor i poluprovidne materijale.

Elektronika se može definisati i kao tehnička disciplina koja predstavlja deo elektrotehnike i bavi se razvojem i proizvodnjom različitih elektronskih komponenti, uređaja i celih sistema.

Na našim prostorima, ovaj termin koristi se i da označi deo uređaja koji je proizveden od elektronskih komponenti. Primera radi, ako kažemo elektronika automobila, pod time podrazumevao sve sastavne delove automobila koji su načinjeni od elektronskih komponenti.

Postoji više podvrsta elektronike, a u njene grane spadaju: računarstvo, automatika, telekomunikacije, mikroelektronika i energetska elektronika.

Share.