Ekumenizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je ekumenizam?

Ekumenizam predstavlja pojam koji se koristi da označi ujedinjenje hrišćanskih crkava.

Iako ne predstavlja reč koja se svakodnevno čuje, pojam ekumenizam dobija sve više na značaju, te se sve češće spominje u medijima. U slučaju da ste čuli za ovu reč, a ne znate šta znači, sledi objašnjenje.

Posmatrano sa etimološke strane, termin ekumenizam potiče od grčke reči οικουμενη u značneju veseljanja, odnosno ovo je naziv za naseljeni svet. Ekumenizam se definiše kao nastojanje ujedinjenja, pomirenja, saradnje, zbližavanja i jedinstva hrišćanskih crkava.

Ekumenizam je nastao tokom 19-og veka i predstavlja nastojanja oko jedinstva hrišćanskih crkava, koje je pre svega naglašavalo ravnopravan dijalog između hrišćanskih konfesija.

Nastao je tokom 19-og veka unutar protestanskih crkava, a treba istaći da su prve naznake ovog pokreta viđene 1805-te godine kod baptističnog misionara Viljema Kerija koji se založio za osnivanje udruženja svih hrišćanskih veroispovesti.

Ono što je bitno istaći, to je da je pravoslavna crkva od samog početka imala značajno učešće u ekumenizmu, za razliku od rimokatoličke crkve koja još uvek zvanično ne učestvuje u istom, već učestvuje u mnogim inicijativama koji nastoje da ujedinje i zbilže crkve.

Share.