Browsing: Reči na slovo G

Reči na slovo G
0

Šta je gerijatrija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Gerijatrija je grana medicine koja se bavi…

Reči na slovo G
0

Šta je galimatijas? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Nejasan i nerazumljiv govor, odnosno govor bez…

Reči na slovo G
0

Ginekomastija, šta je to zapravo? Koje je tačno značenje navedenog pojma? Ginekomastija je poremećaj endokrinog…

Reči na slovo G
0

Šta su galicizmi? Šta se sve može svrstati pod galicizme? Sinonim za tuđenice u jeziku…

Reči na slovo G
0

Šta je groteska, koje značenje pojam groteska ima u književnosti a šta znači groteska u…

Reči na slovo G
0

Šta je galijum? Galijum (latinski gallium) je hemijski element. Njegova oznaka u Mendeljejevom periodnom sistemu…

Reči na slovo G
0

Šta su gorštaci? Stanovnici brdskih i planinskih krajeva nazivaju se gorštaci. Većina ljudi pri pomenu…

1 2 3 6