Elongacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je elongacija?

Elogancija je latinska reč koja označava produžavanje, rastezanje, razvlačenje, udaljenje i udaljavanje, a koristi se u astrologiji da označi ugao između Sunca i planeta.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam elongacija? A da li znate koje je njegovo značenje?

Sam termin elongacija predstavlja latinsku reč koja označava produžavanje, rastezanje, razvlačenje, udaljenost i udaljavanje. Na našim prostorima retko se koristi u navedenim značenjima, uglavnom kada se spomene reč elongacija misli se na značenje koje ona ima u astrologiji.

U astrologiji, elongacija predstavlja ugao između Sunca i planeta, Meseca ili nekog drugog nebeskog tela, posmatrano sa naše planete (Zemlje). Svi dobro znamo da vidljivost neke planete zavisi od njihovog položaja u odnosu na Sunce i na našu planetu.

Kada se planeta nalazi istočno ili zapadno od Sunca, kaže se da se nalazi u istočnoj, tj. zapadnoj elongaciji. Planete koje se nalaze u istočnoj elongaciji mogu se videti samo predveče, dok se one u zapadnoj mogu videti pred zoru.

Planete u istočnoj i zapadnoj elognaciji nazivaju se donje planete, i interesanto je da ne postoji trenutak kada se one mogu videti celu noć ( isključivo se vide periodično, ili predveče ili pred zoru). Za razliku od njih, gornje planete se mogu videti u bilo koje doba noći.

Share.