Elektricitet

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je elektricitet?

Kretanje sitnih čestica atoma (elektrona), koje su negativno naelektrisani naziva se elektricitet.

Sigurno Vam se dogodilo da osetite blago peckanje pri dodiru nekih stvari poput sintetičkih matrijala,, balona i tome slično. Ovde je upravo reč o blažoj varijanti elektriciteta. Elektricitet je veoma širok pojam koji se odnosi na veliki broj pojava, od običnog blagog naelektrisanja koje je svima dobro poznato, pa to električne struje.

elektricitet

Etimološki posmatrano sam termin elektricitet potiče iz grčkog jezika, od reči ηλεκτρον, u značenju ćilibar, odnosno od novolatinske reči ēlectricus, što znači ćilibarski. Najjednostavnije rečeno elektricitet se odnosi na fizičke pojave koje su uzrokovane naelektrisanjem.

Još od antičkih vremena primećeni su prvi oblici elektriciteta i tada je započeto sa prvim istraživanjima. Ali kako tehnoloigja nije dostigla stepen razvoja koji ima danas, prva značajnija istraživanja i naučna otrkića pojavila su se tek krajem 17-og veka.

Smatra se da je Tales iz Mileta još 600 godina pre nove ere, otkrio delovanje elektriciteta i to kada je izveo niz eksperimenata koji su prouzrokovali pojavu statičkog elektriciteta. On je ustanovio da pojedini predmeti, poput šipke ćilibara nakon što se protrljaju krznom životinje mogu privlačiti lake predmete poput perija, dlaka, sitnih papirića i slično.

Elekticitet predstavlja kretanje sitnih čestica atoma (elektrona) koje su negativno naelektrisane. Reč je o fizičkoj pojavi koja je prouzrokovana naelektrisanjem. Pojam elektricitet se može odnositi na više različitih pojmova: naelektrisanje, elektična struja, električno polje, električni potencijal i elektromagnetizam.

Share.