Browsing: Reči na slovo Ć

Reči na slovo Ć
0

Ćumur

Ćumur, šta je to? Znate li tačnu definiciju ovoga pojma? Ćumur je turski naziv za…

Reči na slovo Ć
0

Ćeif

Šta je ćeif? Ćeif je arapska reč koja se na našim prostorima koristi da označi…

Reči na slovo Ć
0

Ćutuk

Šta je ćutuk? Ćutuk je turcizam koji označava panj. Pojam ćutuk se ranije koristio u…

Reči na slovo Ć
0

Ćafir

Značenje reči ćafir Za nevernika u pogrdnom smislu kaže se ćafir. Ćafir ili kafir je…

Reči na slovo Ć
0

Ćef

Svakodnevno čujemo reč “čef”. A znamo li njeno značenje? Ćef je reč arapskog porekla I…

Reči na slovo Ć
2

Ćivot

Reč ćivot ćete uglavnom čuti u kontekstu religije. Reč je nastala od grčke reči kivotos,…