Evoluirati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč evoluirati?

Drugi izraz za reč evoluirati jeste razvijati se.

Avima je poznata teorija evolucije o kojoj smo učili tokom osnovne škole iz biologije.

Tako se evolucija definiše kao naučna teorija iz oblasti biologije koja zasniva svoje učenje na raznim pretpostavkama o poreklu različitih vrsta biljaka i životinja, kao i svih ostalih živih bića na zemljinoj kori. Naime, da su sva živa bića nastala ili vode poreklo iz već postojećih organizama, svojih predaka.

A razlike među njima, kako fiziološke tako i morfološke, su nastale dejstvom mnogobrojnih, nekada i neprimenih, promena, a koje su nastale tokom dugog niza vremena,smenom brojnih uzastopnih generacija.

Živa bića evoluiraju kroz tri procesa: mutacije, genetskog otkolna i prirodne selekcije.

Etimolozi nas upućuju na poreklo izraza evolucija, navodeći latinsku reč evolutio u značenju razvoj ili razvitak. Dok glagol evoluirati otiče od latinske reči evolvere ili francuske évoluer koja se bukvalno prevodi kao razvijati se.

Naravno nešto može evoulirati na razne načine. Tako se najčešće pod evoluiranjem podrazumeva razvijanje, potpuno menjanje od nižeg prema višem nivou, odnosno od prostog ka složenom obliku. U ovom kontekstu se često zamenjuje sa sinonimom napredovati.

Zatim, u biologiji kao što je pomenuto, evoluirati zanči sticati nove oblike i osobine u procesu evolucije. I u prenesenom, metaforičkom ili figurativnom smilsu evoluirati znači i menjati mišljenje ili stav tokom vremena posle kojeg smo sazrelili, naučili nešto novo, odnosno tokom kojeg smo napredovali.

Share.