Browsing: Reči na slovo J

Reči na slovo J
0

Japija

Šta je japija? Da li ste upoznati sa svim značenjima koje ovaj pojam ima? Japija…

Reči na slovo J
1

Jodlovanje

Jodlovanje, šta je to zapravo? Koje značenje ima ovaj pojam? Poseban način narodnog pevanja bez…

Reči na slovo J
0

Jatagan

Jatagan, šta je to zapravo? Koje značenje ima ovaj pojam? Jednoručni mač nalik na sablju…

Reči na slovo J
0

Jezuiti

Jezuiti, šta su? Šta znači kada kažemo da neko pripada redu Jezuita? Jezuiti su najzatvoreniji…

Reči na slovo J
0

Judaizam

Šta je judaizam? Monoteistička religija Jevreja koja propoveda veru u jednog, beztelesnog i samo duhovnog…

Reči na slovo J
0

Jetrva

Šta znači jetrva? Žena muževljevog brata naziva se jetrva. Da li ste do sada bili…

Reči na slovo J
0

Jubilej

Šta je jubilej? Proslava dana ili godišnjice nekog događaja ili razdoblja života naziva se jubilej.…

Reči na slovo J
0

Javka

Šta znači javka? Lice preko kojeg ilegalna organizacija održava vezu sa svojim članovima naziva se…

Reči na slovo J
0

Jalijaš

Šta znači jalijaš? Besposličar, odnosno osoba koja mnogo skita naziva se jalijaš. Da li ste…

1 2