Edicija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je edicija? Koje značenje ima pojam edicija?

Edicija je reč koja označava jedno izdanje. Takođe, pojam edicija se može prevesti i kao izdavanje ako govorimo o nekom književnom delu.

Reč edicija nam dolazi iz latinskog jezika i reči editio, što znači – izdanje.

Izraz Editio princeps se koristi da se označi prvo odnosno najstarije štampano izdanje neke knjige ili spisa, nakon pronalaska štampanja 1844. godine.

Ovim izrazom se može označiti i najbolje izdanje nekog dela. Edicije po pravilu imaju istu opremu, dizajn ili neku vrstu specifičnog vizuelnog identiteta. Osim toga, mogu biti formirane i na osnovu tematike.

Kada reč edicija koristimo misleći na izdavanje, to podrazumeva konstantno  izdavanje raznih knjiga koje izdavač izbacuje na tržište pod jednim imenom.

Ovaj pojam se osim u izdavaštvu koristi i u pravnoj terminologiji. U tom smislu edicija znači – sudski izveštaj ili sudsko saopštenje.

Share.