Enzimi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su enzimi?

Enzimi su neophodne materije za odvijanje bilo kojih metaboličkih procesa u ćeliji i upravo oni su ti koji regulišu sve fiziološke procese.

Pojam enzimi pre svega prisutan je u medicini i biologiji, ali i brojnim drugim naučnim disciplinama koje su usko povezane sa navedene dve. U svakodnevnom govoru ipak retkost je susresti se sa ovom reči, zbog čega neki ljudi nisu upoznati sa njenim značenjem.

Po etimologiji pojam enzim nastao je od grčke reči ένζυμο, énsimo, koja označava kvasac. Najjednostavnije rečeno, enzim je biološki katalizator koji ima moć da utiče na brzinu hemijske reakcije.

Po definiciji, enzimi su materije nepohodne za odvijanje bilo kojih metabolitičkih procesa u ćeliji. Oni su ti koji regulišu sve fiziološke procese, te bez njih ne bi bio moguć život na zemlji. U slučaju kvara na jednom od enzima ili pak neke druge njegove mutacije nastaju brojni teški genetički poremećaji.

Oni su zaslužni za usmeravanje i ubrzavanje svake biohemijske reakcije, koja bi se bez njihovog postojanja odvijala veoma dugo ili se pak ne bi ni odvijala.

Enzimi se svakodnevno koriste u brojnim produktima kao što su prašak za veš, deterdžent za sudove, sona kiselina i brojne druge kućne hemikalije.

Istorijski posmatrano enzimi su nastali krajem 18-og i početkom 19-og veka, kada su naučnici primetili reakcije koje nastaju varenjem mesa pomoću žučnih kiselina, kao i reakcije koja pretvara dekstrin u šečer.

Luj Paster je prvi zaključio da fermetacija šećera u alkoloh se odvija usled postojanja fermenata u kvascu, ali tada on je mislio da je ovo moguće jedino u živim organizmima. Par godina kasnije, Hans i Eduard Bunker otkrili su da se šećer može fermentisati i bez živih ćelija kvasca. Supstanca koja se nalazila u ekstratu kvasca, a dodata je u šećer kako bi izazvala reakciju dobila je naziv enzim. Od tada, ovaj termin počinje da se koristi za biološke katalizatore koji utiču na brzinu hemijske reakcije.

Share.