Browsing: Reči na slovo F

Reči na slovo F
0

Faktura

Faktura, šta je to? Šta znači faktura, a šta znači fakturisati? Poslovni dokument kojim je…

Reči na slovo F
0

Fratar

Fratar, šta je to zapravo? Koje značenje ima navedeni pojam? Fratar je naziv za redovnika,…

Reči na slovo F
0

Flagrantno

Šta znači flagrantno, a šta znači kada kažemo da je neko flagrantan? Flagrantno je ono…

Reči na slovo F
0

Fama

Šta je fama? Šta znači kada kažemo da je neko “digao preveliku famu”? Neproverena, najčešće…

Reči na slovo F
0

Flota

Flota, šta je to zapravo? Šta znači i kada se upotrebljava navedeni pojam? U širem…

Reči na slovo F
0

Frekvencija

Šta je frekvencija? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Frekvencija je termin koji označava učestalost, tj.…

Reči na slovo F
0

Fonetika

Fonetika, šta je to? Koje je tačno značenje ovog pojma? Nauka o glasovima naziva se…

Reči na slovo F
0

Fonologija

Šta je fonologija? Saznajte tačno značenje ove reči. Fonologija je deo nauke o jeziku koji…

Reči na slovo F
0

Fazon

Šta je fazon? Šta znači kada kažemo „u fazonu“, a šta znači pojam fazonirati? Fazon…

Reči na slovo F
0

Figurativno

Koje značenje ima pojam figurativno? Šta znači kada nešto kažemo u figurativnom smislu? Figurativno je…

1 2 3 6