Browsing: Reči na slovo M

Reči na slovo M
0

Maligno

Šta znači maligno? Da li ste upoznati sa značenjem navedenog pojma? Maligno je izraz koji…

Reči na slovo M
0

Mahurnarke

Šta su mahunarke? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Mahunarke predstavljaju red drvenastih ili zeljastih biljaka…

Reči na slovo M
0

Morbidan

 Morbidan, šta je to zapravo? Šta znači biti morbidan. Za čoveka koji ima abnormalnu sklonost…

Reči na slovo M
0

Mineralogija

Šta je mineralogija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Nauka o rudama, o mineralima i njihovim…

Reči na slovo M
0

Muskulatura

Šta je muskulatura? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Skup svih mišića…

Reči na slovo M
0

Metafaza

Metafaza, šta je to zapravo? Koje značenje ima ova reč? Metafaza je podfaza mitoze u…

Reči na slovo M
0

Mamuza

Šta znači mamuza? Da li znate šta je i čemu služi mamuza? Metalna naprava za…

Reči na slovo M
0

Monizam

Šta je monizam? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Filozofsko učenje po kojem se sve može…

Reči na slovo M
0

Minoran

Minoran, šta je to zapravo? Šta znači kada nekome kažemo da je minoran? Minoran je…

Reči na slovo M
0

Maniri

 Šta su maniri? Šta znači kada kažemo da neko ima lepe manire? Maniri predstavljaju put…

1 2 3 14