Browsing: Reči na slovo N

Reči na slovo N
0

Nacisti

Šta su nacisti? Na šta tačno mislimo kada nekome kažemo da je nacista? Pristalice i…

Reči na slovo N
0

Ndzamena

Šta je Ndzamena? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Ndžamena je glavni grad Čada.                          Igrajući se…

Reči na slovo N
0

Notorno

Šta znači kada kažemo da je nešto notorno? Znate li tačno značenje i definiciju navedenog…

Reči na slovo N
0

Nanometar

Šta je to nanometar? Metrička jedinica za dužinu naziva se nanometar. Nanometar je jedinica koja…

Reči na slovo N
1

Nevesta

Koje značenje ima termin nevesta i kada se sve upotrebljava? Nevesta je termin koji označava…

Reči na slovo N
0

Norma

Šta je norma? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Kriterijum ili merilo za procenu ispravnosti nekog…

Reči na slovo N
0

Neofobija

Šta je neofobija? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Strah od novih stvari ili iskustava naziva…

1 2 3 7