Browsing: Reči na slovo N

Reči na slovo N
0

Šta znači kada kažemo da je nešto notorno? Znate li tačno značenje i definiciju navedenog…

Reči na slovo N
0

Šta je to nanometar? Metrička jedinica za dužinu naziva se nanometar. Nanometar je jedinica koja…

Reči na slovo N
0

Koje značenje ima termin nevesta i kada se sve upotrebljava? Nevesta je termin koji označava…

Reči na slovo N
0

Šta je norma? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Kriterijum ili merilo za procenu ispravnosti nekog…

Reči na slovo N
0

Šta je neofobija? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Strah od novih stvari ili iskustava naziva…

Reči na slovo N
0

Šta je nedaća? Šta znači kada čujemo da je nekoga „zadesila nedaća“? Najopštije značenje reči…

Reči na slovo N
0

Šta je naivnost? Šta znači kada za nekoga kažemo da je naivan? Naivnost je bezazlenost,…

1 2 3 7