Browsing: Reči na slovo E

Reči na slovo E
0

Šta je epigenija? Koje značenje ima i kada se upotrebljava ovaj pojam? Rečna dolina koja…

Reči na slovo E
0

Šta je ekavica? Šta znači kada kažemo da određena osoba ima ekavski izgovor? Ekavica ili…

Reči na slovo E
0

Šta je enantem? Na kakvu vrstu kožnog poremećaja ukazuje enantem? Pojam enantem ili enantema označava…

Reči na slovo E
0

Šta znači pojam estetizam? Estetizam je stanovište koje podrazumeva jednostrano shvatanje života, isključivo po estetskim…

Reči na slovo E
0

Šta je evazija? Da li znate tačno značenje navedenog pojma? Evazija je izbegavanje plaćanja poreza.…

Reči na slovo E
0

Šta je epidemija? Koje značenje ima pojam epidemija, a koje termin epidemiolog? Naglo pojavljivanje i…

Reči na slovo E
0

Šta znači glagol eskivirati? Koje značenje ima pojam eskivirati? Eskivirati znači – izbeći nekog ili…

Reči na slovo E
0

Šta je empirizam? Šta tačno znači ovaj pojam, a koje značenje ima pojam empirist? Pravac…

Reči na slovo E
0

Šta je efemeris? Saznajte tačno značenje pojma efemeris. Oznaka koja se koristi u bibliotekarstvu za…

1 2 3 12