Browsing: Reči na slovo E

Reči na slovo E
0

Evangelisti

Šta su evangelisti? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Evangelisti je pojam koji je prvobitno korišen…

Reči na slovo E
0

Ekskurzija

Šta je ekskurzija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Kraće grupno putovanje sa ciljem upoznavanja zabavne,…

Reči na slovo E
0

Ekvidistanca

Ekvidistanca, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Vertikalno…

Reči na slovo E
0

Ekstrakt

Ša je ekstrakt? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Srž, jezgro nečega,…

Reči na slovo E
0

Evaluacija

Šta je evaluacija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Procenjivanje neke vrednosti ili pojave po nekom…

Reči na slovo E
0

Estetika

Estetika, šta je to zapravo? Koje je pravo značenje navedenog pojma? Estetika je nauka o…

Reči na slovo E
0

Escajg

Šta je escajg? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Kompletan pribor za…

Reči na slovo E
0

Ektopija

Šta je ektopija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Promena položaja jednog organa kada taj organ…

1 2 3 14