Browsing: Reči na slovo K

Reči na slovo K
0

Kompozit

Šta je to kompozit? Kakvi kompozitni materijali postoje? Kako se dele i koja su im…

Reči na slovo K
0

Kolaboracija

 Šta je kolaboracija? Šta znači kolaboracija, a šta kolaborirati? Saradnja pojednica ili grupe ljudi radi…

Reči na slovo K
0

Koncizan

Šta znači biti koncizan? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Koncizan je pridev koji se koristi…

Reči na slovo K
0

Komanditor

 Komanditor, šta je to zapravo? Šta znači komanditor, a koje značenje ima pojam komanditno društvo?…

Reči na slovo K
0

Kaučuk

Šta je kaučuk? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Kaučuk je naziv za prirodnu gumu koja…

Reči na slovo K
0

Kateholamin

Šta je kateholamin? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Kateholamin predstavlja hormone koje oslobađaju nadbubrežne žlezde…

Reči na slovo K
0

Kauzalnost

Šta je kauzalnost? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Kauzalnost predstavlja nužnu vezu između uzroka i…

Reči na slovo K
0

Kontribucija

Šta je kontribucija? Saznajte tačno značenje navedene reči. Zajednički prinos naziva se kontribucija. Iako ne…

1 2 3 26