Eklatantan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je eklatantan?

Eklatantan je onaj koji isijava, koji je sjajan, svetao, blistav i istaknut.

Iako su galicizmi, odnosno reči preuzete iz francuskog jezika i prilagođene drugom jeziku karakteristične za narode koji su bili pod francuskom kulturom, veliki broj ovakvih reči ima i u našem jeziku. Upravo jedna od tih reči jeste i reč eklatantan.

Etimologija nas uči da je pojam eklatantan potekao od francuske reči eclatant, u značenju sjajan, blistav, svetao. Na našim prostorima ova reč se koristi najpre da opiše onog koji isijava, koji je sjajan, svetao, blistav, te je veoma jasan i istaknut.

Ako je nešto eklatantno, onda je ono sasvim očigledno. Obično je reč o stvarima i pojavama koje nas “bodu u oči”, te ne mogu da prođu nezapaženo.

Takođe, bitno je istaći da se ova reč kositi i u značenju buran, izrazit i neoboriv. Primera radi eklatantan dokaz o nekom važnom pitanju je neoboriv dokaz koji poseduje međunarodni značaj.

Share.