Browsing: Reči na slovo E

Reči na slovo E
0

Šta je to eristika? Veština raspravljanja ili polemisanja naziva se eristika. Ako neko zna dobro…

Reči na slovo E
0

Šta je to enigmatika? Osobe koje se bave enigmatikom nazivaju se enigmatičari. Nekima omiljene igrice,…

Reči na slovo E
0

Šta znači biti ekscentrik? Neuobičajeno ponašanje smatra se ekscentričnim. Ekscentričnost srećemo na svakom ćošku, bilo…

Reči na slovo E
0

Šta su egzibicije? Vlastito isticanje na raznorazne načine naziva se egzibicija. O raznim egzibicijama sportista…

Reči na slovo E
0

Šta znači efermerno? Efermerno je pridev koji ima značenje kratkotrajno ili prolazno. Do sada ste…

Reči na slovo E
0

Šta je to empirija? Praktično iskustvo naziva se empirija. Iako je veoma redak u svakodnevnom…

Reči na slovo E
0

Šta je to engram? Trajna promena organske supstance koja nastaje kao posledica određenih nadražaja u…

Reči na slovo E
0

Šta znači egzaktna? Egzaktna znači tačna, potpuna, brojno određena. Da li ste bili u prilici…

1 4 5 6 7 8 14