Browsing: Reči na slovo C

Reči na slovo C
0

Ceremonija

Šta je ceremonija? Šta znači obaviti neku ceremoniju? Ceremonija predstavlja formalan čin ili niz činova…

Reči na slovo C
0

Celina

Šta je celina? Šta znači kada kažemo da je nešto celovito? Celina je pojam koji…

Reči na slovo C
0

Citoplazma

Šta je citoplazma? Sve ćelije nekog organizma imaju citoplazmu. Naravno, najveća razlika jeste između organizama…

Reči na slovo C
0

Citologija

Šta je citologija? Grana biologije koja za cilj ima proučavanje i razumevanje ćelija naziva se…

Reči na slovo C
0

Cilindar

Šta je cilindar? Cilindar označava konveksno geometrijsko telo ograničeno sa dva kruga u paralernim ravnima…

Reči na slovo C
0

Celivati

Šta znači celivati? Celivati je crkveni izraz koji znači poljubiti crkvenu ikonu, krstić ili ruku…

Reči na slovo C
2

Cinizam

Šta je to cinizam? Cinizam predstavlja bezobrazluk, bezočnost, zajedljivnost, odnosno zanemarivanje spoljašne pristojnosti. Pojam cinizam…

Reči na slovo C
0

Ciborijum

Šta znači ciborijum? Element ranohrišćanske arhitekture koji predstavlja posebnu vrstu nastrešice naziva se ciborijum. Male…

Reči na slovo C
0

Copyright

Šta znači copyright? Zakonsko pravo autora da zaštiti svoje delo od kopiranja naziva se copyright.…

Reči na slovo C
0

Cokule

Šta znači reč cokule? Teške i jake kožne cipele nazivaju se cokule. Pojam cokule spada…

1 2