Browsing: Reči na slovo A

Reči na slovo A
0

Anadolija

Šta je anadolija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Anadolija predstavlja regiju u zapadnoj Aziji. Reč…

Reči na slovo A
1

Abulija

Šta je to abulija? Koje je pravo značenje navedenog pojma? Abulija je pojam koji se…

Reči na slovo A
0

Abrakadabra

Šta je abrakadabra? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Abrakadabra je čarobna reč koja se često…

Reči na slovo A
0

Anabaza

Šta je to anabaza? Šta znači i kada se koristi ovaj pojam? Anabaza predstavlja naziv…

Reči na slovo A
0

Aždaja

Aždaja, šta je to zapravo? Koje značenje ima navedeni pojam? Mitološko biće predstavljeno u vidu…

Reči na slovo A
0

Azil

Šta je azil? Šta znači pojam azil, a šta znači reč azilanti? Azil je pojam…

Reči na slovo A
0

Avenija

Šta je avenija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Avenija je naziv za široku velegradsku ulicu…

Reči na slovo A
0

Avatar

Šta je avatar? Znate li šta znači i kada se sve koristi ovaj pojam? Avatar…

Reči na slovo A
0

Avet

Šta je avet? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Avet je opšti naziv za duha, utvaru,…

1 2 3 28