Browsing: značenje pojma

Reči na slovo D
0

Demantovati

Demantovati, šta je to zapravo? Šta znači kada kažemo da smo nekog demantovali? Demantovati znači…

Reči na slovo D
0

Dislekcija

Disleksija, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Poremećaj…

Reči na slovo G
0

Geto

Šta je to geto? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Izdvojeni deo grada koji nastanjuje određena…

Reči na slovo D
0

Disident

Disident, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa značnjem navedenog pojma? Pojam disident…

Reči na slovo G
0

Gnjida

Šta je gnjida? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Jajašce vaške naziva se gnjida. Veliki broj…

Reči na slovo G
0

Gluteus

Šta je gluteus? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Gluteus je pojam koji se koristi u…

Reči na slovo G
0

Gingiva

Gingiva, šta je to zapravo? Koje značenje ima ovaj pojam? Gingiva je naziv za deo…

Reči na slovo G
0

Gerila

Gerila, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Gerila je izraz koji se…

1 2 3 4 5 14