Browsing: značenje pojma

Reči na slovo M
0

Matriks

Šta je to matriks? Matriks u izvornom značenju označava matricu, a figurativno označava poreklo, uzrok,…

Reči na slovo G
0

Geodezija

Šta je to geodezija? Naučna disciplina koja se bavi merenjem i prikazivanjem Zemlje, njenog gravitacionog…

Reči na slovo L
0

Ler

Šta je to ler? Ler se predstavlja prazan hod motora. Sigurno ste do sada čuli…

Reči na slovo R
0

Referada

Šta je to referada? Referada predstavlja radno mesto, odnosno određeno odeljenje u ustanovi sa posebnim…

Reči na slovo Š
0

Štraca

Šta je to štraca? Štrača predstavlja trgovački dnevnik. Izraz štrača je veoma redak zbog čega…

Reči na slovo O
0

Opeka

Šta je to opeka? Opeka predstavlja zidni građevinski materijal koji se dobija oblikovanjem, sušenjem i…

Reči na slovo B
0

Bruka

Šta je to bruka? Velika sramota ili skandal naziva se još i bruka. Verujem da…

1 12 13 14