Gnjida

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je gnjida? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Jajašce vaške naziva se gnjida.

Veliki broj nas kao mali u jednom periodu života imao je vaške. Zbog toga verujem da veliki broj ljudi zna šta znači gnjida. Naime, gnjida je ništa drugo do jajašce od vaške.

Kao što većina zna vaške su sitni insekti koji žive na različitim životinjama, ljudima i biljkama. Postoji više različitih vrsta vaški, a nama najpoznatija svakako je vaš glave. Reč je o sitnom insektu, veličine od 2 do 3 mm koji živi isključivo u kosi.

Odrasla ženka u toku svog života snese od 200 do 300 jajašaca, odnosno gnjida. Njih polaže uz sam koren kose. Gnjide su obično svetle boje, bele ili sive, veličine oko 1 mm.

Da bi se iz gnjide izlegla vaška potrebno je da prođe oko 7 dana ako su povoljni uslovi. U slučaju da uslovi nisu povoljni, gnjide mogu ostati u stanju mirovanja i preko 30 dana.

Obično kada osoba ima vaške, najpre se otrkiju gnjide koje su slepljene uz dlaku i veoma teško se otklanjaju. Potrebno je skidati jednu po jednu gnjidu ili koristiti specijalne češljeve kako bi uklonini ova jajašca.

U prenesenom značenju pojam gnjida se koristi da označi ništariju, odnosno bednog čoveka. Obično kada nekome kažemo da je gnjida, to znači da je on pokvaren, grebator, ulizica i loša osoba.

Share.