Geto

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to geto? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Izdvojeni deo grada koji nastanjuje određena rasna, etnička, socijalna ili klasna grupa naziva se geto.

Sigurno ste do sada više puta bili u prilici da se sretnete sa pojmom geto. Reč je o izrazu koji se koristi širom sveta u istom ili sličnom značenju.

Etimološki posmatrano sam termin geto potiče iz italijanskog jezika, preciznije od reči getto, što znači odbaciti. Po nekim izvorima uticaj na formiranje ove reči imala je i grčka reč getonija, koja se koristi da označi naselje.

Po definiciji, geto predstavlja deo grada koji nastanjuje određena socijalna, rasna, etnička ili klasna grupa, koja je tu izdvojena različitim oblicima društvenog, ekonomskog ili pravnog pritiska.

Ovaj izraz je veoma popular u Sjedinjenim Američkim Državama, zemlji u kojoj postoji najviše geta. Oni uglavnom ovaj pojam koriste da označe siromašna gradska područja u kojima žive izolovane zajednice ljudi.

Geta mogu nastati na tri načina. Prvo, geta nastaju kao zajednice doseljenika i obično je reč o homogenoj zajednici jednog naroda.

Drugi način nastantka geta jeste taj kada većinska zajednica na različite načine, bilo da je u pitanju nasilje ili zakonski put, natera manjinu da živi u određenoj zoni grada.

I treći način nastanka geta jeste samoizolacija određenje grupe ljudi zahvaljujući ekonomskoj i finansijskoj moći koju imaju.

Share.