Demantovati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Demantovati, šta je to zapravo? Šta znači kada kažemo da smo nekog demantovali?

Demantovati znači opovrgnuti, poreći, ispraviti neistinu ili netačnost.

Sve češće u medijima možemo čuti da je određena javna ličnost demantovala sebe ili nekog drugog. Ovaj pojam gotovo da je neizostavan u novinskim člancima i vestima, a koliko nas je zapravo upoznato sa pravim značenjem pojma dematnovati?

Etimologija nas upućuje na informaciju da je sam termin demantovati potekao iz francuskog jezika, preciznije od reči dementir, što znači opovrgnuti, poreći, poricati, odreći.

Reč je o pojmu koji se koristi kada želimo da ispravimo neku neistinu ili netačnost. Obično se izraz demantovanje koristi za javno odricanje neke netačnosti ili pobijanje laži.

Primera radi, ako je neko o nama rekao neku neistinu, odnosno dao lažnu informaciju koja na neki način ugrožava nas ili našu pozicju u društvu, mi ćemo njegovo izjavu demantovati i time je opovrguniti kao lažnu.

Share.