Gnoseologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to gnoseologija? Da li ste upoznati sa značenjem koje ima ovaj pojam?

Gnoseologija je oblast filozofije koja istražuje mogućnosti, korene nastanka i krajnje domete ljudskog saznanja.

Iako je pojam gnoseologija veoma redak u svakodnevnoj komunikaciji i male su šanse da se susretnete sa njim na našim prostorima, nije na odmet da znate njegovo značenje.

Gnoseologija je poznata još i pod nazivima epistemologija i teorija saznanja. Reč je o oblasti filozofije koja istražuje mogućnosti, korene nastanka i krajnje domete ljudskog saznanja.

Poznato je da su se ljudi još u vreme Antike bavili filozofijom i ljudskim saznanjima, te se prvi oblici gnoseologije mogu videti u doba Platona. Ipak ovaj termin je svoj vrhunac dostigao za vreme Dekarta kao posledica rasprava između racionalista i empirista.

Ova oblast filozofije se bavi pitanjima vezanim za prirodu, obuhvatnost, izvore i ispravnost saznanja. Centralna pitanja kojima se ona bavi su:

  • Šta je saznanje?
  • Šta obhvata naše saznanje?
  • Koji su to izvori saznanja?
  • Postoji li iskonsko saznanje?

Mnogi mešaju gnoseologiju sa psihologijom, te je bitno istaći da između njih postoje razlike. Naime, za razliku od psihologije ova grana filozofije se ne bavi pitanjem zašto ljudi veruju u to što veruju, niti načinima na koje oni stižu do određenih verovanja.

Gnoseologija pokušava da da odgovore da li opravdano da tvrdimo da određena klasa istina jeste saznanje ili, da li je saznanje o toj klasi istina uopšte moguće.

Share.