Browsing: značenje pojma

Reči na slovo A
0

Šta je ajvan? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Ajvan je turska reč za stoku. Iako…

Reči na slovo A
0

Šta je ahat kamen? Saznajte tačno značenje navednog pojma. Ahat je vrsta najrasprostranjenijeg dragog kamena…

Reči na slovo A
0

Aeronautika, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Nauka…

Reči na slovo R
0

Šta je relacija? Da li ste upoznati sa svim značenjima koje ovaj pojam ima? Relacija…

Reči na slovo A
0

Aeracija, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navednog pojma? Aeracija…

Reči na slovo A
0

Šta je adut? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Adut je pojam…

Reči na slovo A
0

Šta je administracija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Administracija je pojam koji se koristi da…

Reči na slovo A
0

Adolescencija, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Adolescencija predstavlja prelazni period između…

Reči na slovo A
0

Šta je ablacija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Najopštije posmatrano, ablacija predstavlja uklanjanje materijala sa…

1 2 3 7