Browsing: značenje pojma

Reči na slovo A
0

Šta je anadolija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Anadolija predstavlja regiju u zapadnoj Aziji. Reč…

Reči od A do Đ
0

Abonent, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje ove reči. Abonet je izraz koji se…

Reči od A do Đ
1

Šta je abazija? Koje značenje ima navedeni pojam? Abazija je termin koji se koristi da…

Reči na slovo Dž
0

Džiber, šta je to zapravo? Koje je pravo značenje navedenog pojma? Džiber je pojam koji…

Reči na slovo D
0

Šta je duduk? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Duduk je naziv za čobansku frulu. U…

Reči na slovo D
0

Šta je dupljak? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Dupljak je naziv…

1 2 3 14