De facto i de jure

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači de facto, a šta de jure? Da li ste upoznati sa značnejem ovih pojmova?

De facto u pravnom rečniku označava stanje u praksi koje može biti različito od pravnog propisanog de jure.

Iako ne želimo u svakodnevnici se stalno srećemo sa nekim pravnim izrazima. Čak iako niste previše pravno potkovani, značenje nekih pojmova iz prava bi trebalo da znate, a u te pojmove svakako spadaju – de facto i de jure.

Etimološki posmatrano sam pojam de facto ili defakto, kako se još upotrebljava na našim prostorima, predstavlja latinski izraz koji ima značenje činjenično ili u praksi. Reč je o pojmu koji se u pravnom rečniku koristi da označi stanje u praksi koje ne može biti različito od propisanog.

Ovaj pojam se upotrebljava kao suprotnost pojmu de jure, čije doslovno značenje glasi: zasnovan na zakonu. Drugim rečima, izraz de jure ćemo koristiti kada želimo da označimo stanje prema važećem pozitivnom pravu.

Kada je reč o nekoj pravnoj stvari ili situaciji, termin de jure označava ono što kaže zakon, dok termin de facto označava ono što se dešava u praksi. Dakle, de facto može, ali ne mora biti u skladu sa zakonima.

Share.

Leave A Reply