Gluteus

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je gluteus? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Gluteus je pojam koji se koristi u anatomiji i medicini da označi meka tkiva u obliku dve polulopte koja pokrivaju posteriorne i lateralne površine karlice.

Male su šanse da se sa pojmom gluteus sretnete u svakodnevnoj komunikaciji, jer je reč o izrazu koji se uglavnom upotrebljava u medicini i anatomiji, te se nemojte čuditi ako ne znate njegovo značenje.

Reč je o latinskoj reči za zadnjicu, odnosno deo tela na kojem se sedi. Po definiciji, gluteus predstavlja meka tkiva u obliku dve polulopte koja pokrivaju posteriorne i lateralne površine karlice.

Gluteus je poznat još i pod imenom debelo meso, a karakterističan je za anatomiju ljudi i mnogih drugih dvonožnih i četvoronožnih životinja. Uloga gluteusa ugleda je u tome što nam on omogućava lakše sedenje, jer se prilikom sedanja na njega prenosi težina tela.

Treba istaći da se gluteus kod žena i muškaraca anatomski razlikuje. Muška karlica je proporcionalno uža od žeske, ali je i dublja. Žene u glutealnoj regiji akumuliraju više telesne masti, a i sam položaj butina i karlice se dosta razlikuje.

Share.