Disident

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Disident, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa značnjem navedenog pojma?

Pojam disident se koristi da označi svaku osobu koja ide protiv utvrđenih propisa.

Iako pojmam disident nije čest u svakodnevnoj komunikaciji na našim prostorima, nije na odmet da znate njegovo značenje.

Etimološki posmatrano sam termin disident potiče od latinske reči dissidens, što znači otpadnik, odmetnik, onaj koji se odvaja u mišljenju. Ovaj pojam na našim prostorima se koristi da označi svaku osobu koja ide protiv utvrđenih propisa.

Prvi put ovaj termin je upotrebljen 1573-e godine na Varšavskoj konfederaciji za protestante koji nisu pripadali hrišćanskoj, odnosno katoličnoj veri. Tokom 17-og veka ovaj pojam počinje da se koristi u engleskoj kao naziv za protestante koji nisu hteli da pristupe anglikanskoj crkvi.

Početkom 90-tih godina prošlog veka termin disident je korišćen uglavnom za umetnike i intelektualce koji su se javno zalagali za uspostavljanje građanski prava.

Poznato je da su tada organizovani progoni i represije od strane države, kako bi se uhvatili svi oni koji izražavaju kritiku javnosti. Zato ovaj pojam počinje da se koristi u značenju odmetnik, otpadnik, odnosno onaj koji se izdvaja u mišljenju od vladajuće većine.

Danas, disidentom se smatra protivnik državno – političkog sistema svoje zemlje, kao i onaj koji odbaci svoju veru.

Share.