Browsing: Reči na slovo O

Reči na slovo O
0

Šta je to oportunitet? Specifična povoljna okolnost naziva se oportunitet. Etimolozi nam objašnjavaju poreklo izraza…

Reči na slovo O
0

Šta znači opsikurno? Opsikurno znači mračno, tamno, mrko. Sigurno ste do sada imali priliku da…

Reči na slovo O
0

Šta znači oponirati? Oponirati znači suprostavljati se nekome. Na naše prostore reč oponirati stigla je…

Reči na slovo O
0

Organon je grčki naziv za oruđe. Etimologija nas upućuje na poreklo izraza organon navodeći grčku…

Reči na slovo O
0

Šta je okluzija? Specifična vrsta zatvaranja naziva se okluzija. Etimologija kaže da izraz okluzija potiče…

Reči na slovo O
0

Šta je to optimizam? Posmatranje određene stvari sa njihove dobre strane naziva se optimizam. Možda…

Reči na slovo O
0

Značenje reči opozit Suprotstavljenost nekome ili nečemu naziva se opozit. Prema etimološkom tumačenju opozit je…

Reči na slovo O
0

Doktor specijalista onkologije naziva se onkolog. Izraz onkologija potiče od grčke reči onkos u značenju…

Reči na slovo O
0

Ako vam se nekada učini da ste čuli zujanje krupne muve u svojoj kući ili…

1 3 4 5 6 7