Okultizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to okultizam?

Skriveno, tajno i mračno znanje koje je dostupno samo pojedincima naziva se okultizam.

Etimološki posmatrano reč okultizam nastala je od nemačke reči occultus početkom 16-og veka. Prva osoba koja je upotrebila ovu reč bio je nemački lekar Kornelius Agripa u svojoj knjizi Okultna filozofija. Okultizam je malo teže definisati i objasniti njeno značenje, jer ovaj pojam odnosi se na skriveno znanje, na nešto što nije dostpuno većini, već isključivo pojedincima koja istražuju duhovnu stvarnu. Okultno se vezuje za sva mračna i tajna znanja koja su van dometa čulnog opažanja čoveka.

Okultizam

Kao svoju najprimenjeniju metodu okultizam koristi meditaciju koja ima za cilj da određena osoba dostigne viši stupanj svesti. Bitno je istaći da je okultziam usko povezan sa religijom zbog svoje duhovnosti koju poseduje. On predstavlja verovanje u okultne sile i zastupa postojanje nevidljivog tajnog sveta koji se reflektuje u ovaj naš vidljiv sveta. Okultizam se bavi vezom koja postoji između ova dva svete, te tako proučava odnose koji postoje (ili nepostoje) između bića i pojava. Ipak saznanja do kojih se dođe u okviru njega često se pokazuju samo određenim članovima i to putem različitih tajni obreda. Može se reći da je okultizam tajna veština koja nam omogućava da spoznamo više i vidimo istinu koja se nalazi van ovog sveta, odnosno da vidimo ono što je drugima nedokučivo. Interesantno je da se često dopunjuje sa hermetizmom, neoplatizmom, kabelom, telmom i teozofijom.

U okultne nauke spada astrologija, alhemija, magija, hermetizam, kabala i numerologija.

Iako mnogi ističu okultno kao nešto pozitivno i dobro, ovaj pojam se često koristi u negativnom kontetkstu, čak slobodno se može tvrditi da većina ljudi kada čuje reč okultno pomisli na nešto mračno i izrazito loše. Zbog toga u okultno svrstva se i crna magija, satanizam, spiritizam i pojedinci koji praktikuju crne mise i slična mračna delovanja koja su namenjena da izazovu štetu i negativne uticaje kod nekog drugog.  Oni to rade izvodeći tajne obrede koji gotovo uvek traže neku žrtvu ili prolivanje krvi, bilo ljudske ili životinjske.

Share.