Opsikurno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Opsikurno

Šta znači opsikurno?

Opsikurno znači mračno, tamno, mrko.

Sigurno ste do sada imali priliku da čujete za pridev opsikurno. Neki od Vas sigurno već sada znaju šta ova reč znači, ali za one koji možda ne znaju njeno značenje sledi objašnjenje.

Po etnologiji reč opsikurno nastala je od latinske reči obscurus u značenju mračan. Opsikurno je pridev koji ima značenje mračno, tamno ili mrko. Opsikurno može se upotrebljavati i u značenju neodređen, nejasan ili maglovit. Data reč uglavnom se koristi u urbanim sredinama, mada poslednjih godina sve je manja upotreba ove reči.

Primer za upotrebu ovog pojma bio bi: “To auto ti je mnogo opsikurno.”; “Njegovo ponašanje je opsikurno.”; “Jezero na kojem sam bila je prilično opsikurno”;

U zavisnosti od konteksta zavisiće i značenje ove reči, a pored već navedenih značenja možemo je upotrebljavati i u značenju prikriven odnosno nepoznat.

Share.