Okluzija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Okluzija

Šta je okluzija?

Specifična vrsta zatvaranja naziva se okluzija.

Etimologija kaže da izraz okluzija potiče od latinskog glagola occludere što u doslovnom prevodu znači zatvoriti. Tako se i kod nas ustalila kao reč koja označava neko sprečavanje ili zatvarnje. Međutim u raznim naučnim oblastima prisvaja se specifično tumačenje u skladu sa kontekstom u kome se upotrebljava.

Tako, na primer, u medicini, okluzija oka odnosi se na zatvaranje oka zavojem zbog određene povrede, upale ili operacije. Takođe, može da označava i specifičnu metodu lečenja kod slabovidosti. Ovde se razlikuju nekoliko vrsta okluzija. Direktna okluzija predstavlja zatvaranje zdravog oka kako bi se pojačalo fiksiranje slabovidom oku, te retko ova metoda traje više od jednog dana. Zatim inverzna okluzija označava pokrivanje slabovidog oka i alternativna okluzija sinonim je za naizmenično pokrivanje zdravog (vodećeg) oka i slabovidog oka.

Stomatologija koristi ovaj pojam kod tzv. okluzije zuba. U protetici okluzija je kontakt okluznih površina zuba pri oralnim funkcijama, odnosno preklapanje, zatvaranje zuba pri osnovim položajima i kretanjima donje vilice.

Dok u hemiji i fizici pod okluzijom se podrazumeva uklapanje čvrstih materija, plinova ili tečnosti u određeno čvrsto telo. To se naziva okludiranje. Prema tome mnogi metali, na primer, pri procesu proizvodnje okludiraju plinove.

I u lingvistici se koristi, pa je okluzija fonetski pojam koji predstvalja zatvaranje vazduha u usnoj duplji pri izgovoru određenih glasova. Na primer, kod izgovora slova v imamo delimičnu okluziju, tj. zatvaranje usana, dok kod glasova p, t, k, b i drugih postoji potpuno zatvaranje strujanja, protoka vazduha.

Share.