Optimizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Optimizam

Šta je to optimizam?

Posmatranje određene stvari sa njihove dobre strane naziva se optimizam.

Možda Vam je neko rekao da ste optimistična osoba. Ili ste za ovaj izraz čuli prilikom neke konverzacije sa prijateljem. Ako ste čuli za pojam optimizam, a niste sigurni koje je njegovo značenje sledi objašnjenje.

Reč optimizam nastala je od latinske reči optimum u značenju najbolje. Optimizam predstavlja pozitivno shvatanje i gledanje na svet pozitivno očekujući najbolji mogući ishod. Po definiciji optimizam jeste sklonost određene osobe da očekuje najbolji mogući ishod odnosno on predstavlja ispunjenost nadom i uzdanje u uspešan ishod određenog događaja. Suprotnost optimizmu jeste pesimizam.

Za optimistične ljude često se kaže da gledaju kroz život ružičastim naočarima. Oni su vedri i nasmejani uvek nadajući se najboljem. Naučnici smatraju da je optimizam nasledan ali velikim delom  povezan je i sa okruženjem u kojem određena osoba raste i razvija se. Može se reći da optimizam predstavlja manifestaciju kombinacije drugih crta ličnosti koje su uglavnom nasledne, poput inteligencije i temperamenta.

Činjenica jeste da smo svi mi optimisti ili pesimisti u zavisnosti od situacije u kojoj se nalazimo shodno tome, različiti ljudi različito će gledati na određene situacije. Tipa čaša koja stoji na stolu do pola napunjena sa vodom. Pesimista će reći da je čaša do pola prazna, dok će optimista tvrditi da je čaša do pola puna. Dakle, sve je u percepciji gledanja.

Bitno je istaći da ne postoje osobe koje će u svakoj situaciji u svakog segmentu biti optimistični. Ako smo navili da stalno čekamo na red kod doktora, sigurno je da ćemo to očekivati i svakog sledećeg puta. Na to kako ćemo određene stvari doživeti utiču brojni faktori od  same ličnosti čoveka pa to prošlog iskustva, psihičkog stanja u kome se nalazi data osoba, informacija koje mu daje okolina… Ako je uz sve ovo osoba ima predispoziciju da posmatra sve na pozitivan način stvoreni su svi uslovi da ona razvije optimističan pogled na svet.

Share.