Browsing: Reči na slovo O

Reči na slovo O
0

Ortoepija

Šta je ortoepija? Ortoepija predstavlja skup pravila koja određuju pravilan izgovor reči i rečeničnih celina…

Reči na slovo O
0

Oblakoder

Šta je oblakoder? Izuzetno visoka zgrada koja je prikladna za stanovanje naziva se oblakoder. Često…

Reči na slovo O
0

Opažanje

Šta je opažanje? Psihički proces upoznavanja relevantnih svojstava pojava i predmeta oko nas naziva se…

Reči na slovo O
0

Objektivno

Kakvo je značenje reči objektivno? U najširem smislu, pojam objektivno označava da je nečije mišljenje…

Reči na slovo O
0

Omalovažavanje

Šta je omalovažavanje? Prezir drugih ljudi u cilju izdizanja sebe naziva se omalovažavanje. Pojam omalovažavanje…

Reči na slovo O
0

Optimalno

Šta znači optimalno? Optimalno je pridev koji se koristi da označi nešto najbolje, tj. nešto…

Reči na slovo O
0

Odlika

Šta je odlika? Odlika je imenica koja označava ono po čemu se nešto može prepoznati,…

Reči na slovo O
1

Olako

Šta znači olako? Olako je prilog koji ima značenje prilično lako. Veliki broj ljudi svakodnveno…

Reči na slovo O
0

Orbita

Šta je to orbita? Orbita znači putanja. U astrologiji se koristi da označi putanju kojom…

Reči na slovo O
0

Oskudno

Šta znači oskudno? Oskudno znači siromašno. Iako se najviše može čuti u modnoj industriji pojam…

1 2 3 4 5 7