Opskuran

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Opskuran

Šta je to opskuran?

Opskuran znači mračan, taman, nejasan.

Da li Vam je neko nekada rekao da ste opskurani? A da li znate šta ovaj pojam znači? U slučaju da niste sigurni koje je njegovo značenje i kada se upotrebljava sledi detaljno objašnjenje pojma.

Po etnologiji reč opskuran nastala je od latinske reči obscurus u značenju mračan, taman. Opskuran je pridev koji stoji uz imenicu i najčešće ima značenje zatvoren, taman, mrk ili mračan. Ovaj pojam možemo koristiti i u značenju nejasan ili nerazumljiv. Opskuran ima još nekoliko primena i to u značenju neodređen, maglovit, potajan, prikriven, nepoznat i neznatan.

Primer za korišćenje ove reči su sledeći:

„Živeti opsurno“ – znači živeti u tišini, u povučenosti odnosno biti u neznanju.

„Marko je opskuran.“ – u ovom primeru reč opskuran označava da je navedena osoba mračna i tamna.

„Ivan je bio prilično opskuralan prilikom objašnjavanja adrese.“ – u ovoj rečenici pojam opskuralan ima značenje neodređenosti ili nerazumljivosti.

Bitno je istaći i imenicu opskurant koja ima značenje neprijatelj svetlosti ( ili neprijatelj prosvećenosti, napredka i slično).

Značenje još jednog pojma važno je istaći, a to je pojam opskurantizam koji shodno navedenom znači nazadnjaštvo, mržnja usmerena na napredak. Ovaj izraz često se koristi i ti kako bi označio strah od prosvećenosti ili težnju da se određeni napredak i razmišljanje spreči, te da se narod održi u „mraku“ neznanja.

Share.