Oponirati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Oponirati

Šta znači oponirati?

Oponirati znači suprostavljati se nekome.

Na naše prostore reč oponirati stigla je iz nemačkog jezika, a originalno potiče iz latinskog jezika. Etnološki posmatrano glagol oponirati nastao je od latinske reči opponere u značenju biti protivan nečem ili stavljati nešto jedno nasuprot drugom.

Pojam oponirati koristićemo za dve sukobljene strane, odnosno u slučaju kada se jedna strana protivi, osporava, prigovara i slično drugoj strani. Oponirati znači izražavati suprotno mišljenje od druge osobe čime dolazi do konflikta. Ovaj izraz koristi se i u značenju cepidlačiti, stavljati prigovore, davati zamerke i slično. Odnosno u bilo kojim slučajevima kada jedna strana zauzima protivan stav možemo reći da se ona oponira. Dati pojam možemo upotrebljavati i u značenju prkositi.

Njegova najčešća upotreba jeste u politici kada imamo protivljenje jedne političke stranke u odnosu na drugu, a veoma često možemo susreti dati glagol i na sudu gde je već svima dobro poznato da uvek imamo dve sukobljenje strane. Shodno tome i davanje upadica, odnosno prigovaranje na bilo koji način može se smatrati oponiranjem.

Share.