Browsing: Reči na slovo O

Reči na slovo O
0

Opozicija

Šta znači reč opozicija? Pojam opozicija se koristi u političkom rečniku. U najširem smislu reči,…

Reči na slovo O
0

Orogeneza

Šta je to orogeneza? Proces nastanka planina naziva se orogeneza. Glavni pokretač stvaranja planina kao…

Reči na slovo O
0

Ocat

Šta znači reč ocat? Značenje reči ocat poklapa se sa značenjem reči sirće. Ocat je…

Reči na slovo O
0

Oldtajmer

Šta je to oldtajmer? Automobil koji potiče iz starinskih vremena naziva se oldtajmer. Pojam oldtajmer…

Reči na slovo O
0

Opaska

Šta je to opaska? Opaska je reč koja upućuje na neki specifičan komentar, dobacivanje ili…

Reči na slovo O
0

Opeka

Šta je to opeka? Opeka predstavlja zidni građevinski materijal koji se dobija oblikovanjem, sušenjem i…

Reči na slovo O
0

Odraz

Šta je to odraz? Slike predmeta u svojoj spoznaji nazivaju se odraz. Svi mi svakodnevno…

Reči na slovo O
0

Opstrukcija

Šta znači reč opstrukcija? Ometati nečiji rad naziva se opstrukcija. S obzirom na osnovno značenje…

Reči na slovo O
0

Oreol

Šta je to oreol? Oreol podrazumeva svetao krug koji se nalazi oko glave svetaca. Sigurno…

Reči na slovo O
0

Okultizam

Šta je to okultizam? Skriveno, tajno i mračno znanje koje je dostupno samo pojedincima naziva…