Browsing: Reči na slovo K

Reči na slovo K
0

Kaucija

Šta je kaucija? Koje značenje ima navedeni pojam? Svaka vrsta lične ili stvarne garanije za…

Reči na slovo K
0

Kapara

Šta je kapara? Šta znači dati kaparu? Određena novčana suma koju dužnik daje poveriocu u…

Reči na slovo K
0

Kolorimetrija

Kolorimetrija, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Kolorimetrija predstavlja postupke određivanja i…

Reči na slovo K
0

Komemoracija

Komemoracija, šta je to? Saznajte tačno značenje ovoga pojma. Odavanje počasti nekoj preminuloj osobi naziva…

Reči na slovo K
0

Korelacija

Korelacija, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Korelacija predstavlja stanje uzajamne ili…

Reči na slovo K
0

Kriterijum

Šta je kriterijum? Šta znači kada kažemo da vršimo odabir prema kriterijumu? Standarno postignuće ili…

Reči na slovo K
0

Konsultant

Šta je konsultant? Koje je tačno značenje ovog pojma? Specijalista u nekom području koji edukuje,…

1 2 3 4 5 26