Kontrapozicija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to kontrapozicija? Da li ste upoznati sa svim značenjima koja ima ovaj pojam?

Kontrapozicija je pojam koji označava preokretanje, a definiše se obverzija konverzije obverzije nekog iskaza.

Iako nije toliko čest u svakodnevnoj komunikaciji termin kontrapozicija ima široku primenu u brojnim naučnim disciplinama, zbog čega ne bi bilo loše da se upoznate sa njegovim značenjem.

Ako pojam kontrapozicja posmatramo sa etimološke strane videćemo da je on potekao iz latinskog jezika, od reči contraposition što znači preokretanje.

Po definiciji, kontrapozicija predstavlja obverziju konverzije obverzije nekog iskaza. Drugim rečima, kontrapozcija nastaje kada se promene mesta subjektu i predikatu, pa umesto njihove afirmacije uzimamo njihove negacije (dakle, i ispred predikata i ispred subjekat dodaćemo rečicu ne).

Da bi ste lakše razumeli značenje ovog pojma, poslužićemo se jednim primerom. Pa tako kontrapozcija od rečenice “Svi političari su lažovi” je “Svi ne-lažovi su ne-političari (Nijedan nelažov nije političar)”.

Logika definiše kontrapoziciju kao neposrdan zaključak iz danog suda jednakim formalnim važenjem sa obrtanjem, odnosno subjekat danoga suda postaje predikat zaključenoga ili izvedenoga suda, a predikat danoga subjektom izvedenog ili zaključenog uz promenu kvaliteta.

Jenostavnije rečeno, kontrapozicija menja neki iskaz tako što zameni mesta predikatu i subjektu i oba zameni terminima koji su kontradiktorni.

U trgovini ovaj pojam se obično koristi da označi ispravku neke greške prilikom knjiženja (u knjigovodstvu) ili za pokriće meničnog duga.

Share.