Kontaminacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kontaminacija, šta je to zapravo? Šta znači kada kažemo da je određena hrana kontaminirana?

Zagađenje životne sredine i živih organizama otrovnim supstancama ili korišenje materijala koji ugrožavaju zdravlje korisnika naziva se kontaminacija.

Sve češće smo u prilici da čujemo da je određena hrana kontaminirana ili pak da je neko zemljište kontaminirano, a koliko je nas zapravo upoznato sa pravim značenjem pojma kontaminacija?

Etimologija nas uči da je sam termin kontaminacija potekao iz latinskog jezika, od reči contaminatio, što znači kvarenje, prljanje. Na našim prostorima ovaj termin se koristi da označi da je nešto zagađeno, zaraženo, te da ugrožava opsanak živih bića.

Po definiciji, kontaminacija predstavlja zagađenje životne sredine i živih organizama otrovnim supstancama ili korišćenjem materijala koji narušavaju zdravlje korisnika.

Interesanto je da se izraz kontaminacija prvobitno koristio da označi “poganjenje” i “uprljanje” koje nastaje tokom dodira ljudi ili stvari sa nečim što se u to vreme smatralo nečistim, zlim ili ukletim.

Vremenom ovaj izraz počinje da se koristi kako bi označio zagađenje životnih namirnica, vazduha ili zemljšta otrovim stvarima ili zaraznim klicama. Kontaminiran vazduh, voda, hrana ili zemlja mogu ozbiljno ugroziti ne samo ljudski život, već i opstanak svih živih organizama koji se nalaze na tom području.

Danas, kontaminacija ima više različitih značenja i dosta širu upotrebu. Pa tako, u gramatici kontaminacija predstavlja izraz koji označava analogijsko delovanje jednog elementa na drugi, tako da između njih dolazi do udruživanja ili do mešanja različitih reči kako bi se dobila nova reč.

U medicini, kontaminacija predstavlja ulaženje zarazne klice (materije) u organizam.

Pojam suprotan kontaminaciji jeste dekotaminacija koja predstavlja uklanjanje štetnih čestica iz zagađenje sredine ili predmeta uz pomoć određenih hemijskih sredstava.

Share.