Browsing: Reči na slovo K

Reči na slovo K
0

Katihizis

Šta je katihizis? Koje je tačno značenje navedenog pojma? Katihizis je naziv za knjigu vere…

Reči na slovo K
0

Kačamak

 Kačamak, šta je to zapravo? Koje značenje ima navedeni pojam? Kačamak predstavlja vrstu tradicionalnog jela…

Reči na slovo K
0

Konsalting

Šta je konsalting? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Konsalting predstavlja davanje stručnih saveta u oblastim…

Reči na slovo K
0

Korespodencija

Šta je korespodencija? Koje značenje ima i kada se upotrebljava navedeni pojam? Korespodencija označava pisanje…

Reči na slovo K
0

Klak

Klak, šta je to zapravo? Znate li koja sve značenja ima navedeni pojam? Klak je…

Reči na slovo K
0

Kalaštura

Kalaštura, šta je to zapravo? Šta znači kada nekome kažemo da je kalaštura? Kalaštura je…

Reči na slovo K
0

Kontaminacija

Kontaminacija, šta je to zapravo? Šta znači kada kažemo da je određena hrana kontaminirana? Zagađenje…

Reči na slovo K
0

Kostret

Šta je kostret? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Oštra i gruba kozija dlaka koja se…

Reči na slovo K
0

Konfabulacija

Šta je konfabulacija? Da li ste upoznati sa značenjem navedenog pojma? Dopunjavanje praznina u sećanju…

1 2 3 4 26