Browsing: Reči na slovo K

Reči na slovo K
0

 Kačamak, šta je to zapravo? Koje značenje ima navedeni pojam? Kačamak predstavlja vrstu tradicionalnog jela…

Reči na slovo K
0

Šta je konsalting? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Konsalting predstavlja davanje stručnih saveta u oblastim…

Reči na slovo K
0

Šta je korespodencija? Koje značenje ima i kada se upotrebljava navedeni pojam? Korespodencija označava pisanje…

Reči na slovo K
0

Klak, šta je to zapravo? Znate li koja sve značenja ima navedeni pojam? Klak je…

Reči na slovo K
0

Kalaštura, šta je to zapravo? Šta znači kada nekome kažemo da je kalaštura? Kalaštura je…

Reči na slovo K
0

Kontaminacija, šta je to zapravo? Šta znači kada kažemo da je određena hrana kontaminirana? Zagađenje…

Reči na slovo K
0

Šta je kostret? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Oštra i gruba kozija dlaka koja se…

Reči na slovo K
0

Šta je konfabulacija? Da li ste upoznati sa značenjem navedenog pojma? Dopunjavanje praznina u sećanju…

Reči na slovo K
0

Šta je kaucija? Koje značenje ima navedeni pojam? Svaka vrsta lične ili stvarne garanije za…

1 2 3 4 26