Konzistencija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači konzistencija? Gde se sve upotrebljava ovaj pojam?

Konzistencija je pojam koji se koristi da označi čvrstoću, gustoću, trajnost ili povezanost sastojaka.

Iako nije toliko čest u svakodnevnoj komunikaciji, verujem da ste do sada bili u prilici da čujete za pojam konzistencija. A da li znate koje je njegovo značenje?

Etimologija nas uči da je sam termin konzistencija potekao od novolatinske reči consistens, što znači čvrst, gust, jedar. Konzistencija se koristi da označi čvrstoću, gustoću, trajnost ili povezanost sastojaka. Upravo zahvaljujući konzistenciji možemo da vidimo da li su neki sastojci povezani jače ili slabije.

Najveću primenu ovaj pojam ima u fizici, hemiji i medicini, ali je prisutan i u drugim naučnim disciplinama.

U figurativnom značenju konzistencija se koristi da označi stalnost, postojanost, trajnost, održivost.

Share.